Gestalte \ Grafische Vormgeving vormgeving@gestalte.be

‘Legend: Jubilee’ Kasper Bosmans

editie naar aanleiding van het 45-jarig bestaan van het Vlaams Parlement